Jak na dotace ?

Čas potřebný k převedení peněz na účet žadatele se odvíjí z těchto faktorů:

– v jakém dotačním titulu uchazeč žádá o podporu,

– jak jsou načasovány výzvy v daném Programu,

– jak je projekt připravený,

– jak dlouho trvá realizace Vašeho projektu,

– jak dlouho bude rozhodovat příslušný orgán,

– jak rychle projekt zpracuje zpracovatel.
Pokud realizaci Vašeho projektu provedete během 3 letech od vydání rozhodnutí, což je maximální povolená doba realizace od roku 2007, peníze dostanete až po ukončení celého projektu. Projekt lze rovněž rozdělit na etapy, aby byla možnost čerpání zdrojů z EU plynulejší.

V současné době je možné u vybraných projetků neziskového sektoru uplatnit tzv. zálohové platby, tj. platby příjemcům na začátku realizace projektu. Důvodem je snaha o zvýšení schopnosti žadatelů z neziskového sektoru spolufinancovat své plány. Základní principy zálohových plateb jsou také popsány v metodice finančních toků pro období 2007 – 2013, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR. V období 2004 – 2006 bylo ve většině případů používáno zpětné financování projektu.