Dotace pro firmy

Dotace z fondů EU pro podnikatele představují významnou finanční injekci. Z programů lze získat až 50% celkových nákladů na projekty, jejichž realizace však musí být úspěšně dokončena. Z toho vyplývá, že finanční prostředky jsou určeny zejména úspěšných a prosperujícím podnikům, kterým jde o rozvoj a inovace. Záchrana podniku z nich je tedy nemyslitelná.

Zde jsou podmínky pro udělení dotace:

a) zjistěte si, jestli vaše firma odpovídá základním kritériím na podporu podnikatelského prostředí v ČR,
b) vytipujte projekt, který odpovídá potřebám firmy a současně jej lze financovat pomocí fondů EU,
c) sepište žádost o dotaci,
d) realizujte projekt přesně podle schváleného projektu, přislíbenou dotaci totiž získáte až v průběhu (etapově) nebo po skončení realizace projektu, a to jedině v tom případě, že při realizaci dodržíte všechna stanovená kritéria,
e) po stanovenou dobu (nejčastěji 5 let) zpracovávejte monitoring fungování projektu a dodržování podmínek stanovených dotační smlouvou.

Operační programy jsou rozděleny do čtyř sektorů:

– Operační program průmysl a podnikání
– Operační program rozvoje lidských zdrojů
– Infrastruktura
– Společný regionální operační program (= rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství)

Cílem Operačního programu průmyslu a podnikání je zvýšit konkurenceschopnost průmyslu a podnikatelských služeb a rozvíjet průmyslový potenciál a hospodářskou výkonnost výrobní základny. Do tohoto programu spadá 11 druhů prodpory zaměřených především na malé a střední podniky, které působí na územá ČR kromě Prahy, a jsou zaměřené především na zpracovatelský průmysl:

1. Reality (pozn.: příjem žádostí je z důvodu vyčerpání dotace v současné době pozastaven a bude otevřen patrně až v rámci následného období, tj. 2007-2013),
2. Rozvoj (pozn.: příjem žádostí u programu je v současné době pozastaven a je možné, že bude otevřen až v rámci následného období),
3. Inovace (pozn.: příjem žádostí u programu je v současné době pozastaven a je možné, že bude otevřen až v rámci následného období),
4. Marketing,
5. Prosperita,
6. Start (pozn.: nelze získat dotaci, ale bezúročný úvěr),
7. Kredit (pozn.: nejedná se o dotaci, ale o zvýhodněné úvěry různých typů),
8. Úspora energie,
9. Obnovitelné zdroje energie,
10. Školící střediska,
11. Klastry.

Operační program rozvoje lidských zdrojů umožňuje zvyšovat a rozšiřovat kvalifikaci svých zaměstnanců (jazykové, počítačové kurzy atd.), vzdělávání v oblasti komunikačních a informačních technologií a podporuje i vytváření pracovních míst. V tomto programu lze získat až 100% uznatelných nákladů.

Společných regionální operační program zahrnuje územá celé republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Program je zastřešuje 34% financí, čímž se stal největším v porovnání s ostatními. Orientuje se na tyto oblasti:

– regionální podporu podnikání,
– regionální rozvoj infrastruktury,
– rozvoj lidských zdrojů v regionech,
– rozvoj cestovního ruchu,
– technickou pomoc.