Dotace z EU

1. května 2004 vstoupila Česká republika (dále jen ČR) do Evropské unie (EU). Kromě celé řady dalších změn, výhod a nových možností, se podnikatelům otevřela i regionální politika EU. Jedná se o nástroj sloužící  k dosažení co možná nejrovnoměrnějšího rozvoje regionů v rámci sjednocené Evropy. Cíle se EU snaží dosáhnout velmi široce pojatou politikou finančních podpor, v rámci které financuje celou řadu projektů od tzv. „měkkých“ neboli neinvestičních akcí, které jsou zaměřeny především na veřejné služby a nevládní sektor, ale i podnikatele až po velmi rozsáhlé „tvrdé“ investiční projekty financované v řádech milionů eur zaměřené na infrastrukturu, životní prostředí a především na podporu malého a středního podnikání. V rozpočtu Evropské unie představuje kapitola regionální politiky druhou největší položku. Aby byly prostředky všech členských států vynaloženy co nejúčelněji, přijala EU na první pohled poměrně složitý mechanismus implementace těchto prostředků. Ten se velmi přísně drží jedné ze stěžejních zásad evropské integrace – pravidla subsidiarity, které říká, že rozhodnutí nesmí být přijímána na vyšší úrovni administrativy, než je nezbytně nutné.

Dotace z EU jsou v dnešní ekonomické realitě vhodným doplňkem pro vaše podnikání či neziskovou organizaci.